Aktuellt

Bekanta dig med vår verksamhet här:

Förberedande sångundervisning läsår 2016-2017

-grupper för lågstadie- och högstadie elever

-undervisning minst 30 min./vecka. Slutliga undervisningstiden bestäms utgående från gruppstorleken

Innehåll:
I förberedande sångundervisningen skapar man en grund för den kommande individuella undervisningen. På lektionerna bekantar man sig med grunderna i sång, flerstämmig sång, att sjunga i grupp, röst- och fysiska övningar samt olika sångsätt. Utöver detta bekantar man sig med textanalys, låtskrivning och musikens grundelement samt olika musikstilar. 

Pris: 120€/termin

Anmälningar till kansliet (02) 458 5803, kansli1@arkipelagmusik.fi, kansli2@arkipelagmusik 

____
 

Natt vid havet-konsert  20.6.kl. 20.00 vid Bläsnäs strand

Den traditionella pianokonserten arrangeras tillsammans med Pargas orgeldagar.

____

Dansa världen runt  22.-24.5 i PIUG

Pargas dansarnas vårprojekt tillsammans med instrumentelever.

____

BlåsÅboland samlar igen under våren alla blåsare från närtrakten till samspel:

Bigbandet övar vid musikinstitutet i Pargas 22.1., 12.2,. 4.3., 15.4. och 13.5 (kl. 16.00).
Närmare info om bigbandet fås av Micke Långbacka mikael.langbacka@pp.inet.fi

Blåsarträffen ordnas vid musikinstitutet i Pargas 19.3. och 9.4. kl. 13-16.30.
Art-Dur Vårkonsert 17.4. i Framnäs, Nagu.

Närmare info fås av Petter Järvi petter.jarvi@gmail.com.

Alla intresserade med i glada spelgäng!!

____
 

VårKultur 2016  24.-28.4.
Öppna dörrar i Arkipelag är en del av VårKultur 2016.

Under denna vecka har alla intresserade möjlighet att komma och besöka Arkipelag och bekanta sig med vår verksamhet. Under veckan kan eleverna även ta kompisar som är intresserade av vår verksamhet, med på sina egna lektioner.

Dansavdelningen på Kimitoön har öppna dörrar veckan innan,18.4.-22.4.

____
 

TjolaHåpp!
Vårterminen 2016 startar vi upp musiklekgrupper för barn i åldern 0-3 år med föräldrar, där finska och svenska förekommer parallellt.  Läs mer!

____
 

CVT- (Complete Vocal Technique)  och text-/låtkrivar-workshop 13.2. i S:t Karins
CVT kl. 10.00-12.00

Text-/låtskrivar-workshop kl. 13.00-16.00

Jussu Pöyhönen (Suurlähettiläät) inleder dagen med att berätta allmänt om Complete Vocal Technique för sångare och andra intresserade och håller i samband med detta även en mästarkurs. Senare under dagen berättar han hur man skriver låtar, med speciellt fokus på pop-låtstexter.

Alla intresserade med!

Sista anmälningsdag: 31.1. rektor@arkipelagmusik.fi

____
 

Arkipelag-vecka 2016  14.3.-17.3.
Institutets traditionella händelsevecka som innehåller ett flertal olika slags konserter och uppvisningar vid alla verksamhetområden.

Program

____
 

"Ön/Saari"

Arkipelag gör tillsammans med Kimitoöns kommun en ungdomsmusikal "Ön/Saari". Dansavdelningens scengrupper och Arkipelag-bandet är mångsidigt med i produktionen som är skriven av en före detta elev Ylva Perera (Vikström). Marianne Petters fungerar som regissör och koreograf. 
Musikalen har premiär i Villa Lande 2.4. 

Läs mer 

____


 

Elevkonserter och föreställningar vårterminen 2016    

Pargas                                                                                                                                                                              

Elevkonsert 3.2. kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 2.3. kl. 19.00 Arkipelag
Kirjasto Soi! (Musiklekisbarnens musikstund) 16.3. kl. 17.00 Pargas bibliotek
Elevkonsert 30.3. kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 27.4. kl. 19.00 Arkipelag
Gitarristernas vårkonsert  (Pargas och S:t Karins elever) 13.5. kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert 18.5. kl. 19.00 Arkipelag
Vårkonsert 20.5. kl. 19.00 Pargas stadshus

Dansa världen runt. Dans- och musikelevernas
gemensam vårföreställning

22.-24.5.

22.5.kl. 14.30, del I
22.5.kl. 18.00, del II
23.5.kl. 18.00, del II
24.5.kl. 18.00, del I

PIUG, Pargas

Club Arkipelag, Summer Up-mega concert

23.5.

kl. 18.00

Restaurang Malmen

S:t Karins                                                                                                                                                                        

"Mot nya utmaningar"-konsert               (Joakim Kauhanen & Yen Phan, piano) 23.1 kl. 14.00 Arkipelag
Elevkonsert 4.2 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 18.2. kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 10.3. kl. 19.00 Arkipelag
"Pianissimo"-konsert                                     (Tarja Laamanens pianoelever) 18.3. kl. 17.30 Arkipelag
Elevkonsert 31.3. kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 21.4. kl. 19.00 Arkipelag
Lite gitarrmusik 6.5. kl. 15.00 K-market, S:t Karins
Elevkonsert 12.5. kl. 19.00 Arkipelag
Pianisterna musicerar                                             (Tarja Laamanens pianoelever) 13.5. kl. 17.30 Arkipelag
Vårkonsert 19.5. kl. 19.00 S:t Karins kyrka
Pianisternas vårkonsert                                          (Saana Iljins pianoelever) 23.5. kl. 19.00 Arkipelag


Kimitoön                                                                                                                                                                        

Elevkonsert 2.2. kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert 8.3. kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert                          29.3. kl. 18.00 Arkipelag
Ön/Saari-musikal/musikaali 2.4.
3.4. 
kl. 15.00 Villa Lande    
Ön/Saari-musikal/musikaali 5.4. kl. 18.00 Villa Lande
Vårblås                     (flöjt- och trumpetelever) 12.4. kl. 18.00 Kimito församlingshem                
Elevkonsert                26.4. kl. 19.00 Västanfjärds kyrka              
Internationella dansens dag-föreställning
"Former och färger" 
29.4. kl. 18.00 Villa Lande
Elevkonsert 10.5 kl. 18.30 Arkipelag
Egna danser 2016                  (elevkoreografier) 16.5. kl. 18.00 Villa Lande
Vårkonsert                          (musik och dans) 17.5. kl. 18.00 Villa Lande     


   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login