Aktuellt

Bekanta dig med vår verksamhet här:


Förberedande sångundervisning läsår 2016-2017

-grupper för lågstadie- och högstadie elever

-undervisning minst 30 min./vecka. Slutliga undervisningstiden bestäms utgående från gruppstorleken

Innehåll:
I den förberedande sångundervisningen skapar man en grund för den kommande individuella undervisningen. På lektionerna bekantar man sig med grunderna i sång, flerstämmig sång, att sjunga i grupp, röst- och fysiska övningar samt olika sångsätt. Utöver detta bekantar man sig med textanalys, låtskrivning och musikens grundelement samt olika musikstilar. 

Pris: 120€/termin

Anmälningar till kansliet (02) 458 5803, kansli1@arkipelagmusik.fi, kansli2@arkipelagmusik 


Händelser och projekt hösten 2016

Arkipelag är även i år med i mycket. Utöver vårt vanliga veckoarbete erbjuder vi våra elever olika händelser och projekt, vilka öppnar nya fönster till musikens och dansens värld. Nedan en kort sammanfattning av vårt utbud:

TjolaHåpp!
Den två-åriga satsningen TjolaHåpp! fortsätter för barn i åldern 0-3 år, där finska och svenska förekommer parallellt.
____ 

BlåsÅboland samlar under hösten alla blåsare från närtrakten till samspel och
bigbandet ABB (Arcipelago Big Band) och blåsarträffarna fortsätter!

ABB övar 16.9, 21.10, 11.11 och 9.12 vid musikinstitutet i Pargas.

Blåsarträffen ordnas 11.11 kl. 17.00- vid musikinstitutet i Pargas.

Närmare info om bigbandet fås av Micke Långbacka,mikael.langbacka@pp.inet.fi
och Petter Järvi, petter.jarvi@gmail.com svarar på frågor gällande blåsarträffen.
Alla intresserade med i glada spelgäng!!
_____ 

Arkipelag dansar, spelar och improviserar
I Barockens labyrinter- händelsens konsert i Malmkulla åldringshem i Pargas
lördagen 1.10.2016 kl. 14.00.
_____ 

Låtskrivarworkshop
8-9.10.2016 kl. 10-16 vid musikinstitutet i Pargas.
10-11.12.2016 kl. 10-16 vid musikinstitutet i Kimito.

Som kursdragare fungerar Hannu Korkeamäki som hör till Finlands främsta producenter och låtskrivare inom pop-musik. Alla som är intresserade av att skriva egna pop-låtar är välkomna med!
Anmälningar till workshopen i Pargas tas emot till slutet av september och
anmälningar till workshopen i Kimito tas emot till slutet av november: rektor@arkipelagmusik.fi
_____  

Musikens mosaik-projektvecka (7-11.11.2016)
Under projektveckan har eleverna möjlighet att delta i olika kurser, föreläsningar och konserter. Denna vecka är det ingen normal undervisning om inte läraren informerar annorlunda.

Veckan bjuder bland annat på en pop&jazz-kurs riktad till klassiska instrumentelever, blåsarträff, föreläsning om mental coaching samt en föreläsningskonsert där akustiska och el-instrument samarbetar.

Se programmet här

_____ 

Nya vindar i Musikens teori-projekt
Musikinstitutet anskaffar nya hjälpmedel till teoriklasserna och ordnar skolningar för lärarna. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.
_____ 

Metsä Soikoon!-projekt
Musikinstitutet ordnar tillsammans med Åbo konservatorium en helhet av konserter och förevisningar med skog som temat. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen
___ 

Elevkonserter och uppvisningar hösten 2016

Pargas                                                                                                                                                                     

Onsdag
Elevkonsert 14.9 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 5.10 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 9.11 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 7.12 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 14.12 kl. 19.00 Arkipelag


S:Karins                                                                                                                                                                  

Torsdag
Elevkonsert 15.9 kl. 19.00 Arkipelag
Pianissimo -konsert  (Tarja Laamanens pianoelever) 5.10 kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert 6.10 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 27.10 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 10.11 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 17.11 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 8.12 kl. 19.00 Arkipelag
Lucia-konsert 15.12 kl. 19.00 Piikkiön seurakuntatalo
Hepojoent. 4 


Kimitoön                                                                                                                                                                 

Tisdag
Elevkonsert (sångelever) 13.9 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 4.10 kl. 18.30 Arkipelag
Elevkonsert 8.11 kl. 18.00 Kimito församlingshem
Flöjterna klingar! -konsert 29.11 kl. 18.00 Arkipelag
Julkonsert 12.12 kl. 18.00 Dalsbruks kyrka
Elevkonsert 13.12 kl. 18.30 Arkipelag
I väntan på Julen.. 20.12 kl. 18.00 Dragsfjärds församlingshem


   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login