Aktuellt

Bekanta dig med vår verksamhet här:


_____


Välkommen på läger!

Kimitoöns musik-dansläger 26.6-1.7.2017

Mer information och anmälningsblankett hittar du här: 
www.kimitomusicfestival.fi/lager 

_____ 


BIGBANDKURS 25-28.7.2017, Pargas

_____

Förberedande sångundervisning läsår 2017-2018

-en grupp för 10-12-åringar

-undervisning minst 30 min./vecka. Slutliga undervisningstiden bestäms utgående från gruppstorleken

Innehåll:
I den förberedande sångundervisningen skapar man en grund för den kommande individuella undervisningen. På lektionerna bekantar man sig med grunderna i sång, flerstämmig sång, att sjunga i grupp, röst- och fysiska övningar samt olika sångsätt. 

Pris: 120€/termin

Anmälningar till kansliet (02) 458 5803, kansli1@arkipelagmusik.fi, kansli2@arkipelagmusikHändelser och projekt våren 2017

Julgubben och trolltrumman (Joulupukki ja noitarumpu)

Föreställningsdagar 17, 18, 20 och 21.1.2017.

Se affishen här

___ 

TjolaHåpp!
Den två-åriga satsningen TjolaHåpp! fortsätter för barn i åldern 0-3 år, där finska och svenska förekommer parallellt.
___ 

BlåsÅboland samlar under våren alla blåsare från närtrakten till samspel och bigbandet ABB (Arcipelago Big Band) och blåsarträffarna fortsätter!

Närmare info om bigbandet fås av Micke Långbacka,mikael.langbacka@pp.inet.fi 

Alla intresserade med i glada spelgäng!!

Blåsarträff
Vi träffas en gång under våren, lördagen den 18.3 kl. 13.00-16.30 i Arkipelags sal. Pargas.

Nya låtar och roligt samspel! Ingen deltagaravgift för dagen och det bjuds ett litet mellanmål till spelarna. Noterna delas ut på övningen och med skall man ha eget instrument och glatt humör. :)

Anmälningen sker per e-mail, petter.jarvi@gmail.com eller till egen lärare senast den 3.3.

Hoppas vi får ihop ett glatt spelgäng igen!!

___

Låtskrivarworkshop

10-11.2.2017 kl. 10.00-16.00 vid musikinstitutet i S:t Karins. Riktad till elever från 10 år uppåt. 
Ännu hinner du anmä!: rektor@arkipelagmusik.fi . Kursdragare: Hannu Korkeamäki
___ 

Arkipelagveckan 20-25.3.2017
Traditionell konsert- händelsevecka som bjuder på högklassiga konserter och föreställningar.

Normala lektioner hålls inte för instrument- och teoriundervisning, om inte läraren har meddelat annat. 

Program
___

Metsä Soikoon! -projekt
Musikinstitutet ordnar tillsammans med Åbo konservatorium en helhet av konserter och förevisningar med skog som temat. 

Program 1 Program 2

Huvudkonserten är 23.3.2017 i Sigynsalen, Äbo.
___

Nya vindar i Musikens teori -projekt

Musikinstitutet anskaffar nya hjälpmedel till teoriklasserna och ordnar skolningar för lärarna. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elevkonserter och uppvisningar våren 2017

Pargas                                                                                                                                                                     

Elevkonsert onsdag 15.2  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 15.3  kl.19.00 Arkipelag
Lied -mästakursens avslutningskonsert  
                                          (sång- och pianoelever)
söndag 26.3  kl. 16.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 12.4  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 10.5  kl. 19.00 Arkipelag
Vårkonsert onsdag 17.5  kl. 19.00 Pargas stadshus, salenS:Karins                                                                                                                                                                  

Torsdag
Elevkonsert 26.1  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 16.2  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 9.3  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 30.3  kl. 19.00 Arkipelag
Pianissimo -konsert  (Tarja Laamanens elever) 24.3 kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert 20.4 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 11.5  kl. 19.00 Arkipelag
Vårkonsert 18.5  kl. 19.00 ArkipelagKimitoön                                                                                                                                                                 

Trollbunden av flöjter -konsert måndag 13.2  kl. 17.00 Kimito församlingshem
Elevkonsert tisdag 14.2  kl. 18.30 Arkipelag
Vändags-lunchmusik   tisdag 14.2 kl. 12.00 Café Lalla Vinde (Luckan)
Elevkonsert tisdag 11.4  kl. 18.30 Arkipelag
Vårblås! -konsert   tisdag 25.4  kl. 16.00 Kimito bibliotek
Egna danser 2017 -elevkoreografier fredag 28.4 kl. 18.00 Villa Lande
Dansbilder från Finland 2  Scengrupper 12-18år fredag
söndag 
5.5
7.5 

kl. 18.00
kl. 16.00 

Villa Lande
Villa Lande 
Nu flyger vi!  
4-12 åriga danselever förevisar flygdanser
söndag 7.5

kl. 14.00

Villa Lande
Elevkonsert tisdag 9.5  kl. 18.30 Arkipelag
Vårkonsert     (musik och dans) tisdag 16.5 kl. 18.30 Villa Lande   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login