Aktuellt

Bekanta dig med vår verksamhet här:


Kansliet har sommarstängt 27.6.-31.7.2016.


Förberedande sångundervisning läsår 2016-2017

-grupper för lågstadie- och högstadie elever

-undervisning minst 30 min./vecka. Slutliga undervisningstiden bestäms utgående från gruppstorleken

Innehåll:
I den förberedande sångundervisningen skapar man en grund för den kommande individuella undervisningen. På lektionerna bekantar man sig med grunderna i sång, flerstämmig sång, att sjunga i grupp, röst- och fysiska övningar samt olika sångsätt. Utöver detta bekantar man sig med textanalys, låtskrivning och musikens grundelement samt olika musikstilar. 

Pris: 120€/termin

Anmälningar till kansliet (02) 458 5803, kansli1@arkipelagmusik.fi, kansli2@arkipelagmusik 

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login