Aktuellt

Bekanta dig med vår verksamhet här:


Förberedande sångundervisning läsår 2016-2017

-grupper för lågstadie- och högstadie elever

-undervisning minst 30 min./vecka. Slutliga undervisningstiden bestäms utgående från gruppstorleken

Innehåll:
I den förberedande sångundervisningen skapar man en grund för den kommande individuella undervisningen. På lektionerna bekantar man sig med grunderna i sång, flerstämmig sång, att sjunga i grupp, röst- och fysiska övningar samt olika sångsätt. Utöver detta bekantar man sig med textanalys, låtskrivning och musikens grundelement samt olika musikstilar. 

Pris: 120€/termin

Anmälningar till kansliet (02) 458 5803, kansli1@arkipelagmusik.fi, kansli2@arkipelagmusikHändelser och projekt våren 2017


Julgubben och trolltrumman (Joulupukki ja noitarumpu)

Föreställningsdagar 17, 18, 20 och 21.1.2017.

Se affishen här

___ 

TjolaHåpp!
Den två-åriga satsningen TjolaHåpp! fortsätter för barn i åldern 0-3 år, där finska och svenska förekommer parallellt.
___ 

BlåsÅboland samlar under våren alla blåsare från närtrakten till samspel och bigbandet ABB (Arcipelago Big Band) och blåsarträffarna fortsätter!

Närmare info om bigbandet fås av Micke Långbacka,mikael.langbacka@pp.inet.fi 

Alla intresserade med i glada spelgäng!!

Blåsarträff
Vi träffas en gång under våren, lördagen den 18.3 kl. 13.00-16.30 i Arkipelags sal. Pargas.

Nya låtar och roligt samspel! Ingen deltagaravgift för dagen och det bjuds ett litet mellanmål till spelarna. Noterna delas ut på övningen och med skall man ha eget instrument och glatt humör. :)

Anmälningen sker per e-mail, petter.jarvi@gmail.com eller till egen lärare senast den 3.3.

Hoppas vi får ihop ett glatt spelgäng igen!!

___

Låtskrivarworkshop

10-11.2.2017 kl. 10.00-16.00 vid musikinstitutet i S:t Karins. Riktad till elever från 10 år uppåt. 
Ännu hinner du anmä!: rektor@arkipelagmusik.fi . Kursdragare: Hannu Korkeamäki
___ 

Arkipelagvecka 20-25.3.2017
Traditionell konsert- händelsevecka som bjuder på högklassiga konserter och föreställningar.

Program
___

Nya vindar i Musikens teori -projekt
Musikinstitutet anskaffar nya hjälpmedel till teoriklasserna och ordnar skolningar för lärarna. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.
___

Metsä Soikoon! -projekt
Musikinstitutet ordnar tillsammans med Åbo konservatorium en helhet av konserter och förevisningar med skog som temat. 

Program 1 Program 2

Huvudkonserten är 23.3.2017 i Sigynsalen, Äbo.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elevkonserter och uppvisningar våren 2017

Pargas                                                                                                                                                                     

Elevkonsert onsdag 15.2  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 15.3  kl.19.00 Arkipelag
Lied -mästakursens avslutningskonsert  
                                          (sång- och pianoelever)
söndag 26.3  kl. 16.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 12.4  kl. 19.00 Arkipelag
Sånger från Finland -konsert  
                                          (sång- och pianoelever)
fredag 21.4  kl. 18.00 Arkipelag
Elevkonsert onsdag 10.5  kl. 19.00 Arkipelag
Vårkonsert onsdag 17.5  kl. 19.00 Pargas stadshus, salen
Sånger från skärgården -konsert  (Anita Franklins elever) tisdag 18.5 kl. 19.00 Pargas gästhamnS:Karins                                                                                                                                                                  

Torsdag
Elevkonsert 26.1  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 16.2  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 9.3  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 30.3  kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 20.4 kl. 19.00 Arkipelag
Elevkonsert 11.5  kl. 19.00 Arkipelag
Vårkonsert 18.5  kl. 19.00 ArkipelagKimitoön                                                                                                                                                                 

Tisdag
Trollbunden av flöjter -konsert må.13.2  kl. 17.00 Kimito församlingshem
Elevkonsert 14.2  kl. 18.30 Arkipelag
Vändags-lunchmusik   14.2 kl. 12.00 Café Lalla Vinde (Luckan)
Elevkonsert 14.3  kl. 18.30 Arkipelag
Elevkonsert 11.4  kl. 18.30 Arkipelag
Vårblås! -konsert   25.4  kl. 16.00 Kimito bibliotek
Elevkonsert 9.5  kl. 18.30 Arkipelag
Sånger från skärgården -konsert  
                    (Anita Franklins elever)
16.5  kl. 16.00 Café Lalla Vinde
Vårkonsert     (musik och dans) 16.5 kl. 18.30 Villa Lande   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login