Ansökningsinfo

Inträdestest  23.5-24.5.2017

Närmare frågor angående inträdestestet besvaras av rektor Ilari Hongisto, 0400 827 765.

Anmälningar av nya elever till musiklekskolan och dansavdelningen tel. (02) 458 5803.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Vägen till elev i Arkipelag

Beroende på ålder kan man inleda studier vid Arkipelag på olika sätt. Här presenteras de viktigaste vägarna som
leder barn och ungdomar till individuella instrumentstudier på grundavdelningen.

1:

Man kan inleda sin livslånga musikhobby med musikfostran i tidig ålder. Härifrån förflyttas man på den egna lärarens rekommendation, från musiklek och/eller förberedande instrumentundervisning till grundavdelningen där instrumentstudierna inleds.
Efter musiklekskolan, då eleven är ungefär 6 år, flyttas hon/han till den förberedande instrumentundervisningen. Under det första året i förberedande instrumentundervisning bekantar sig eleven med olika instrument och spelar tillsammans med andra. Det andra året framskrider på liknande sätt som det första, men med ett bredare instrumenturval.

Under  det andra årets vårtermin väljer eleven den instrumentgrupp hon/han är mest intresserad av. Grupperna är: piano, blåsinstrument, stråkinstrument och slagverk. Tanken är att instrumentvalet görs under vårterminen så att studierna på grundavdelningen kan inledas följande höst om läraren anser eleven vara mogen för det. Ifall instrumentvalet inte är gjort under vårterminen, kan eleven fortsätta ett år till i förberedande instrumentundervisningen.Viktigt är att eleven hittar ett instrument som känns som ens eget!

2:

Den andra vägen leder direkt till grundavdelningen via ett inträdestest dit den sökande anmäler sig i maj.
I inträdestestet ingår följande:

Vid inträdestestet träffar man personligen den sökande, gärna tillsammans med en vuxen person (sökande under 12 år) i ca 10-15 minuter. Här inleds ett naturligt informationsutbyte och en dialog som fortsätter genom hela studietiden vid musikinstitutet: vi berättar vad det innebär att ha musik som hobby i Arkipelag och den sökande (och den vuxna) kan ställa frågor som intresserar dem angående institutet och verksamheten här.

Förutom att diskutera och bekanta sig med varandra imiterar man också rytmer och melodier: den sökande imiterar korta rytmer (5 st) genom att klappa, samt sjunger eller visslar melodier som spelas på piano eller sjungs. Melodiuppgifterna är också fem till antalet och den sista utgörs av en fritt vald sång.

Den sökande får också gärna spela ett stycke på sitt instrument eller sjunga ytterligare en sång, vilket gör det lättare att bedöma sökandens utgångsläge. Det är ändå viktigt att komma ihåg att man inte behöver kunna spela då man kommer till inträdestestet, det är ju det man skall lära sig vid musikinstitutet!
Meningen med inträdestestet är att undersöka den sökandes beredskap att ta del av en livslång hobbyverksamhet med hög kvalitet inom musik.

3:

Vi i Arkipelag strävar till att kunna erbjuda alla sökande en möjlighet att inleda sina studier hos oss. Om det inte finns tillräckligt med platser på grundavdelningen eller om den sökande är för gammal för att börja i musiklekskolan, styr vi henne/honom till gruppundervisning, endera till instrumentgrupper eller förberedande instrumentundervisning. Instrumentgrupperna består oftast av två elever som man undervisar samtidigt.
Det är också möjligt att inleda sina studier på den allmänna avdelningen, till vilken inte hålls något inträdestest  men terminsavgiften är högre än på grundavdelningen. På den allmänna avdelningen är undervisningen individuell. 

 

  

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login