Dans

Välkommen till Arkipelags danslinje i Pargas!

  • I Pargas kan man öva dans i trevliga grupper, där alla elever får uppmärksamhet och noggrann undervisning.
  • Till undervisningen hör olika uppträdanden och samarbetsprojekt, t.ex. samarbete med Åbo Cirkus och S:t Karins gymnasiums musikteaterlinje
  • Internationellt samarbete har vi t.ex. med Rahmaninivos konstakademi i Novgod.
  • Årligen har vi kortkurser och bekantskap med dans ur olika synvinklar.
  • Vi deltar i danstävlingar årligen.
  • Undervisningen är målinriktad och fortskrider årligen, så att intresserade elever kan skaffa sig färdigheter även för att söka till professionella studier.
  • Lärarna är professionella.
  • Undervisningen följer stadgar för konstens grundundervisning enligt omfattande läroplan.

Historik:

Tiina Näsman påbörjade dansundervisningen i Pargas och år 1994 grundades Musikinstitut Arkipelags danslinje.
De första
lärarna var Riikka Kekäläinen och Marianne Petters.
År 1999 började Solveig Ekholm undervisa. Ännu då behövdes endast
en lärare: då var det bara tre grupper i veckan, men med årens lopp har det kommit flera grupper och det har behövts flera lärare.
Vi hoppas att ni skall trivas bra!
Kom ihåg att alltid ta kontakt om ni har frågor eller problem!


Elever som blivit färdiga från avancerade studier vid  Arkipelag:

Ida Johansson 2009, färdig danslärare 2013 Oulun Amk.

Nadja Ekholm 2011, Tammerfors konservatorium dansare 2014. National operans balettskolans specialskolning 2004-2006. Turun Taideakatemia Danslärarutbildning med början 2016.

Sanni Impilä 2011, Västra Nylands folkhögskola danslinje 2012-2013. Dansarstudier i Berlin med början 2014.

Erika Tulla 2012

Minna Tuomarmäki 2012, Paimion musiikkiteatterilinja 2010-2011.

Monica Nordlin 2012, studier i USA: International dance academy, dansarens grundexamen.

Frida Lassus 2012, Västra Nylands folkhögskola danslinje 2012-2013 .

Vilma Wanne 2012

Hedda Heinonen 2013 National operans balettskolans specialskolning 2004-2006.

Vilma Kuvaja 2013

Jasmin Sui 2014

Jemima Rantanen 2014

Aino Salonen 2014, dansarstudier vid Tammerfors konservatorium med början 2014.

Saara Savolainen 2015, National operans specialskolning sedan 2014.

Emma Suhonen 2015

Malin Lindblom 2016

Tilda Kuvaja 2016

Carolina Wikman 2016

Isabelle Vikman 2016


Dessutom elever som fått studieplatser i dansskolningar:

Före slutförandet av sina avancerade studier vid Arkipelag har Terri Vuorinen studerat vid Åbo Konservatorium, dansarexamen 2012. Och Iida Impilä studerar nu vid danshögskolan i Stockholm. Sanna Storing Balettakademin i Stockholm 2009-2010. Viivi Lehtovaara National operans balettskolans specialskolning 2005-2006. Wilma Sundqvist och Isabelle Vikman National operans balettskolans specialskolning med början 2013 och Wilma Kurvinen 2015 och Olivia Koskela 2016. Anna Othman har utbildat sig till dansare i Norge. Melina Arvidsson studier i Sverige - musikallinje. Josefin Nyreén studier i England performance art.


Kära minnen:

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login